• مگنت سیمی بیواز در واقع یک حسگر مجاورت است. که یک تکه دارای آهنربا و تکه ی دیگر دارای یک پلاتین حساس به حضور میدان مغناطیسی می باشد.

    اطلاعات بیشتر