• دزدگیر چیست ؟ در یک بیان ساده دزدگیر وسیله ای است که با اتصال انواع سنسور های مختلف به آن می توانیم یک محیط را به جهت عبور و

    اطلاعات بیشتر