• آنتن GSM بیواز یک آنتن خارجی است ، که برای تقویت آنتن دهی تجهیزات بی سیم طراحی و تولید شده اند و دارای کانکتور استاندارد SMA می باشد.

    اطلاعات بیشتر